top of page

Obradował Zarząd KKSLW ostatni poniedziałek, 27 stycznia  zarząd KKSL spotkał się w MLP by w pełnym składzie omówić zadania, które będziemy realizować w 2014 roku.

Zaczęliśmy dość nietypowo, bo od kawy pod orzechowego torta, którego niżej podpisany zafundował z okazji swoich urodzin. Tuż po południu przystąpiliśmy do obrad. Zebranie otworzył prezes Zbigniew Sobeńko, wygłaszając  oświadczenie w którym zrzekł się funkcji prezesa KKSL. Decyzję swą uzasadnił swoim wiekiem i stanem zdrowia. Jednocześnie Pan Prezes zarekomendował na to stanowisko wiceprezesa – Leszka Mańkowskiego – szeroko uzasadniając swoją rekomendację. Po dyskusji rezygnacja wraz z rekomendacją zostały przyjęte, co poparte zostało stosownymi uchwałami. Wiceprezes Krzysztof Radwan podziękował Zbigniewowi Sobeńce za 17 lat kierowania zarządem i ponad 40 lat pracy społecznej w Klubie. Wiceprezes Leszek Mańkowski zgłosił projekt uchwały nadającej ustępującemu Prezesowi nadanie tytułu „Prezesa Honorowego” Krakowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa. Propozycja ta spotkała się z uznaniem całego zarządu – wszyscy głosowali „za”. Uchwała ta zostanie przedstawiona na najbliższym zebraniu sprawozdawczym pod głosowanie naszych członków.

Następnie omówiliśmy program  przygotowań do obchodów 50 rocznicy powstania naszego zacnego Stowarzyszenia. Wyznaczono zadania do realizacji. Niespodzianką dla obecnych była prezentacja „Sztandaru KKSL”, który w pełnej krasie został zademonstrowany przez Leszka Mańkowskiego. Tak więc, mamy już sztandar ze wszystkimi dodatkami, pozostaje tylko kwestia poświęcenia. I to było tematem dalszej dyskusji. Debatowano, czy poświęcenie powinno odbyć się w czasie skromnej uroczystości w kościele, czy też w czasie obchodów naszego Jubileuszu. Zdania były podzielone, lecz przeważyła teza, że tak doniosłe wydarzenie powinno uświetnić nasze jubileuszowe spotkanie. I tak też zadecydowano.

Wstępnie termin obchodów ustalono na 16 kwietnia, jednak z możliwością przesunięcia, co może być spowodowane brakiem dyspozycyjności zaproszonych dostojnych gości. Uroczystość odbędzie się w gościnnych progach MLP w Krakowie.

Kolejną ważną sprawą była książka autorstwa naszego klubowego kolegi – Andrzeja Chytkowskiego – obejmująca życiorysy ponad 250 członków. Jeśli się uda, zostanie przygotowana na uroczystości kwietniowe. Jednak jeśli termin ten okaże się nierealny, nie będziemy robić z tego problemu. Jest to zbyt ważna pozycja dla naszego Klubu, by przez pośpiech zepsuć parę lat pracy Andrzeja. Najważniejsze, że prace wydawnicze ruszyły. Zostanie ona wydana w wydawnictwie MLP „Acta Aeronautica”

Ostatnim punktem zebrania były sprawy finansowe. Skarbnik przedstawił rozliczenie 2013 roku. Jak zwykle Zbyszek Baranowski zrobił to perfekcyjnie, co zostało potwierdzone jednomyślnym „za” w głosowaniu. Trochę mnie osobiście zaniepokoił problem zasygnalizowany przez sekretarza Klubu – Marię Pląder. A mianowicie sprawa spadku po pułkowniku Nazarkiewiczu, przeznaczonym na budowę pomnika. Została założona sprawa w sądzie przez potomków darczyńcy przeciwko KKSL. Sprawę z upoważnienia Klubu prowadzi mecenas Baranowski.

Zebranie które trwało ponad 4 godziny, zakończyło się po godzinie 16-tej. Wszystkim zebranym serdecznie dziękuję za obecność.

Przypominam o zebraniu ogólnym, które odbędzie się we wtorek, 4 lutego w Klubie przy ulicy Zyblikiewicza. Zaprezentujemy na nim nasz nowy, piękny Sztandar.

Leszek Mańkowski

0 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Commentaires


bottom of page