top of page

Petycja w sprawie zwiększenia budżetu Muzeum Lotnictwa Polskiego

Na stronie ipetitions.com pojawiła się petycja w sprawie zwiększenia budżetu dla Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie i dokupienia terenów dla muzeum.


Treść petycji: Szanowny Panie Marszałku, Szanowni Państwo Radni Sejmiku Województwa Małopolskiego! Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie to placówka unikalna w skali kraju, Europy i całego świata. To instytucja posiadająca w swoich zbiorach prawdziwe skarby których zazdroszczą inne tego typu placówki z całego świata. Niestety od wielu lat budżet Muzeum Lotnictwa Polskiego jest rażąco niski, zwłaszcza w porównaniu z innymi wojewódzkimi instytucjami kultury i nauki. Muzeum jest w ten sposób coraz bardziej marginalizowane i jest zmuszone pozyskiwać inne źródła dochodów które przeznaczane są bieżące funkcjonowanie muzeum. Wyhamowane zostały różne bardzo ambitne i potrzebne projekty, na które od lat liczyła lokalna społeczność i miłośnicy lotnictwa takie jak: powiększenie Lotniczego Parku Kulturowego, odbudowa hangarów, odrestaurowanie unikalnych eksponatów (np. Douglas A-20 Boston), dużo lepsze zabezpieczenie eksponatów znajdujących się "pod chmurką", zadbanie o park który jest w fatalnym stanie, organizacja pikników lotniczych. Muzeum Lotnictwa Polskiego jest JEDYNYM takim obiektem w Polsce i jednym z niewielu tego typu w Europie. Muzeum i przyległe do niego historyczne lotnisko w Czyżynach (EPKC) stanowią wspólną całość. Istnieje kilka takich zachowanych historycznych lotnisk które obecnie funkcjonują pod postacią rozległych parków to: Tempelhof w Berlinie, Riemer Park w Monachium, Pole Mokotowskie w Warszawie. Stanowią one dużą atrakcję turystyczną i rekreacyjną . Nie ma tam jednak obok nich funkcjonującej placówki muzealnej. A w Krakowie mamy jedno i drugie ! Niestety nie potrafimy tego docenić, nie potrafimy o to zadbać, nie potrafimy się tym chwalić w całej Europie i na świecie. Mieszkańcy Krakowa od lat zwracają uwagę np. na fatalny stan parku przy Muzeum Lotnictwa Polskiego. Potrzebny jest m.in. remont alejek, odnowienie (lub wymiana) zniszczonych płyt drogi kołowania na nowe, nowe ławki, kosze na śmieci, wymiana oświetlenia, postawienie tablic informacyjnych. O tym jak to jest ważne, świadczy zwycięski w 2019 r. projekt "Park przy Muzeum Lotnictwa" w Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego. Projekt zajął drugie miejsce ale jego realizacja nadal się nie rozpoczęła, co też budzi obawy. Jednak nawet zrealizowanie tego projektu to kropla w morzu potrzeb. Budżet projektu to zaledwie 150 tysięcy złotych, a potrzeby samego tylko parku są znacznie większe. Mieszkańcy Krakowa i małopolski wielokrotnie, poprzez głosowanie w budżecie obywatelskim, ankiety, petycje, wnioski i maile do radnych wyrażali potrzebę dokupienia przez Muzeum Lotnictwa Polskiego przynajmniej 20-30 ha terenów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie muzeum (np. tereny pomiędzy Krakowskim Parkiem Technologicznym a zabytkowym pasem startowym) celem powiększenia parku a tym samym w celu zabezpieczenia terenów dla przyszłego rozwoju muzeum. Zgłaszany był np. pomysł, by na dokupionych terenach powstał Małopolski Park Regionalny w postaci kamiennego obrysu granic Województwa Małopolskiego z zaznaczonymi poprzez kamienie i zieleń najważniejszymi miastami, rzekami, zamkami, górami, parkami narodowymi i krajobrazowymi Małopolski. Pomysł ten był zgłaszany radnym i wicemarszałkowi województwa, był omawiany na komisji Sejmiku, zyskał nawet wstępną aprobatę ale do dnia dzisiejszego niestety nic nie zostało zrealizowane. W związku z powyższym POSTULUJEMY o DWUKROTNE zwiększenie budżetu Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie w przygotowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego projekcie budżetu Małopolski na 2021 rok a także postulujemy o dalszy, systematyczny wzrost w WPF na kolejne lata. Znaczną część tych nowych środków należy przeznaczyć na wykupy gruntów. Resztę należy przeznaczyć na uporządkowanie i zagospodarowanie już istniejącego parku oraz na potrzeby związane z bieżącą statutową działalnością muzeum. Muzeum Lotnictwa Polskiego wraz z sąsiadującym lotniskiem w Czyżynach to kolebka lotnictwa polskiego, to nasze wspólne dziedzictwo o które należy godnie zadbać i zachować dla kolejnych pokoleń!

Petycja w sprawie zwiększenia budżetu dla Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie i dokupienia terenów dla muzeum dostępna jest tutaj (LINK)

Źródło: dlapilota.pl

92 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page