top of page

Posiedzenie Rady Seniorów AP

9 maja, w piątek, w Instytucie Lotnictwa w Warszawie odbyło się sprawozdawczo-wyborcze posiedzenie Rady Seniorów Lotnictwa, w której udział wzięli prezesi regionalnych klubów. Zebranie otworzył prezes – prof. Robert Rowiński, który przywitał przybyłych członków Rady. Na posiedzenie został zaproszony również dyrektor IL, który przedstawił cele i zadania stojące przed instytutem. Jego wystąpienie zostało nagrodzone oklaskami. Następnie Prezes przedstawił sprawozdanie z działalności Rady, po  którym wywiązała się dyskusja. W tzw międzyczasie została wybrana komisja skrutacyjna do przeprowadzenia wyborów.

Do wyborów zgłoszono 9 kandydatów na 8 miejsc. Rozdano karty i przystąpiono do głosowania, w wyniku którego wyłoniono ośmiu nowych członków Rady. Osoby te przeszły do osobnego pomieszczenia w celu ukonstytuowania się. Wybrano nowego – starego Prezesa, którym ponownie został prof. Rowiński. Wiceprezesami zostali: Barbara Grześkowiak – Bocian i Leszek Mańkowski. Stanowisko sekretarza objął dotychczasowy skarbnik – Jerzy Wojtkowiak. Skarbnik, zgodnie z wolą nowej rady nie został wybrany, bo – jak stwierdzono – nie ma czego liczyć i pilnować:) Jerzy Madler za swoją długoletnią pracę na stanowisku sekretarza został nagrodzony gromkimi oklaskami.

Następnie kontynuowano zebranie, a kolejni prezesi referowali działalności podległych klubów i sekcji. Mówiono o konieczności pozyskania funduszy na statuetkę Dedala – zaszczytne wyróżnienie nadawane przez Radę Seniorów wybitnym wychowawcom i instruktorom. Prezes zaproponował do przemyślenia utworzenie Europejskiej Federacji Seniorów Lotnictwa, i prosił aby zastanowić się na tą propozycją. Wszyscy członkowie rady czuli lekki niedosyt informacji o Aeroklubie i brak prezesa AP – Włodzimierza Skalika, który był służbowo nieobecny. Spotkanie zakończyło się zgodnie z planem. Tak więc – do zobaczenia wkrótce!

20140509_150800_1
0 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentários


bottom of page