top of page

Rocznica „Hell’s Angel” – bezprawne działania gminy Tomice

Poniżej zamieszczam list do Konsula Generalnego USA wystosowany w związku z niezgodnymi z prawdą historyczną obchodami rocznicy zestrzelenie samolotu „Hell’s Angel”organizowanymi przez władze gminy Tomice.


Konsul Generalny Stanów Zjednoczonych A.P. w Krakowie.


Z ogromnym oburzeniem przyjmujemy w Wadowicach ostatnie poczynania władz samorządowych Gminy Tomice, cechujące się wyłącznie podłożem politycznym, które cieniem kładą się na 70. Rocznicy Walk Lotników Amerykańskich o Wolność Polski. Kilkanaście dni temu dowiedzieliśmy się, że podjęte zostały próby wydania kilkustronicowego, kolicznościowego wydawnictwa, które w swej treści nie tylko zafałszowałoby historię Liberatora B-24 „Hell’s Angel” zestrzelonego na Zygodowicami, ale też w sposób rażąco sprzeczny z prawem łamałoby prawa autorskie kol. Zygmunta Krausa, inicjatora i współtwórcę zygodowickiego Obelisku oraz wnioskodawcę o nadanie odznaczeń i honorowych tytułów lotnikom amerykańskim, a takze prawa autorskie samego Muzeum Przyjaźni Polsko-Amerykańskiej „Hell’s Angel”.

Dzisiaj dowiadujemy się, że samorząd Gminy Tomice brutalnie bezcześci datę 13 września – która od conajmniej trzech dekad stała się zarówno symbolem zygodowickiej tragedii, ale też na stałe wpisała się w kalendarz obchodów rocznicowych, upamietniających załogę Liberatora „Hell’s Angel” – i organizuje swoje prywatne obchody w dniu 12 września (???), nie zapraszając na te uroczystości nawet osób związanych od początku z ustaleniem faktów oraz pielęgnujących pamięć o lotnikach amerykańskich zestrzelonych nad Zygodowicami – w tym nawet kol. Zygmunta Krausa oraz władz Towarzystwa Miłośników Ziemi Wadowickiej.

Dlatego w załączeniu przesyłam linki do materiałów internetowych przybliżających działania władz samorządowych Gminy Tomice, które po prostu obrażają pamięć o Lotnikach amerykańskich oraz godzą w ceniony i szanowany Naród Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.


Z wyrazami szacunku pozostaje Edward Wyroba.

1 wyświetlenie0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page