top of page

W 75. rocznicę uczciliśmy pamięć poległych lotników Halifaxa w Krzywej-Banicy

W piątek 30 sierpnia 2019r. w Krzywej – Banicy przy pięknej pogodzie odbyła się uroczystość związana z 75. rocznicą zestrzelenia polskiej załogi z 1586 Eskadry Specjalnego Przeznaczenia, bombowca Halifax w sierpniu 1944 roku, który niósł pomoc walczącej Warszawie. Samolot zestrzelono 28 sierpnia w rejonie Banicy/Krzywej w gminie Sękowa, pow. Gorlice.

Śmierć poniosło wówczas 7 polskich lotników, zginęli: kpt. nawigator Franciszek Omylak , ppor. pilot Kazimierz Widacki , ppor. bombardier Konstanty Dunin – Horkawicz , ppor. strzelec pokładowy Tadeusz Mroczko , sierżant mechanik pokładowy Wilhelm Balcarek , sierżant radiooperator Jan Ozga , sierżant strzelec pokładowy Józef Skorczyk.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele Wojska Polskiego, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, harcerze, leśnicy, księża, kombatanci, Wielka Loża Narodowa Polski, Drum Bun – Kraków, przedstawiciele grup rekonstrukcji historycznej, władze małopolski, lokalnych samorządów, mieszkańcy gminy Sękowa i powiatu gorlickiego, a przede wszystkim rodziny poległych lotników. O godz. 16.00 rozpoczęła się Msza Św. w intencji poległych załóg lotniczych, koncelebrowana przez siedmiu księży pod przewodnictwem proboszcza parafii Gładyszów ks. Piotra Romana. Homilię wygłosił 91 letni o. Dominik duszpasterz lotników polskich z Krakowa.

Po mszy św. zabrała głos pani wójt gminy Sękowa Małgorzata Małuch a następnie Aleksander Gucwa, przew. uroczystości, który nawiązał do tragicznej śmierci polskiej załogi, odczytał list nadesłany przez płk Dominika Morgana – Brytyjski Attache Obrony w Polsce.

Następnie Prezes Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP w Krakowie płk. pilot Stanisław Wojdyła wręczył nagrody i medale wdzięczności (medal 100 lecia powstania lotnictwa polskiego) w uznaniu zasług dla kultywowania pamięci o Polskich Lotnikach: wójt Małgorzata Małuch, córka mjr Franciszka Omylaka z Sydney (Australia) Frances Gates – medal, – Tomasz Sikorski – medal za to że m.in. dzięki jego wysiłkom – kilkadziesiąt lat po II Wojnie Światowej – prawidłowo zidentyfikowano załogę i miejsce jej katastrofy, lokalizowane wcześniej nad Adriatykiem, Ted Maryniak – krewny por. bomb. Władysława Kozioła pochowany na cmentarzu wojennym w Belgradzie i Kazimierz Sacha za kultywowanie pamięci o Polskich Lotnikach w Banicy/Krzywej i Łysej Górze.

Za kultywowanie tradycji lotniczych seniorzy lotnictwa uhonorowali statuetką NIKE pana Aleksandra Gucwę, pomysłodawcę i twórcę pomnika siedmiu lotników polskich. Statuetkę wręczył wice prezes SSLW RP w Krakowie płk pil. Stefan Glądys. Po wręczeniu nagród płk pil. Stanisław Wojdyła, przeprowadził apel poległych, po czym poszczególne delegacje złożyły wieńce pod pomnikiem lotników. W uroczystości pod pomnikiem uczestniczyli wszyscy członkowie SSLW RP z powiatu gorlickiego: Aleksander Gucwa, Kazimierz Sacha i Dariusz Duran. Wartę przy pomniku wystawili harcerze z 12 Drużyny Starszoharcerskiej ,,ŻRÓDŁO” z Uścia Gorlickiego oraz harcerze z Hufca Gorlice – opiekunem 17 harcerzy był dh phm. Janusz Baniak

Poczty sztandarowe wystawili:

  1. Państwowa Policja w Gorlicach 2. Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP w Krakowie 3. Krakowski Klub Seniorów Lotnictwa 4. Komenda Hufca ZHP w Gorlicach 5. OSP Sękowa 6. SP im. Władysława Długosza w Siarach

WIEŃCE I WIĄZANKI KWIATÓW ZŁOŻYLI:

  1. Wieniec złożyli członkowie Rodzin Lotniczych: – rodzina naw. mjr Franciszka Omylaka • Grażyna Omylak – córka z Poznania • Frances i Derek Gates – córka z mężem z Sydney – Australia • Michał Omylak z rodziną – wnuk z Wrocławia • Andrzej Ratajczak – krewny z Poznania ( wieniec składała Małgorzata Omylak) • Kazimierz i Anna Widacka z Krakowa – krewni dowódcy załogi por. Kazimierza Widackiego • Elżbieta Malicka z Warszawy – siostrzenica por. bombardiera Konstantego Dunina – Horkawicza • Ted Maryniak z USA – – krewny por. bomb. Władysława Kozioła

  2. Zapalony znicz złożyła Dyrektor Joanna FLORKIEWICZ – KAMIENIARCZYK z Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego w Krakowie 3. Wiązankę kwiatów złożyli przedstawiciele Biura Edukacji Narodowej IPN – Warszawa – Pan Tomasz Sikorski i Artur Kolęda 4. Wieniec w imieniu Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej, Oddział w Krakowie składali: wiceprezes płk pil. Stefan Glądys, płk pil. Benedykt Siemaszko, mjr pil. Andrzej Stukus 5. Wieniec „Biało-Czerwoną Szachownicę” w imieniu Krakowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa składał prezes por. Leszek Mańkowski oraz Krystyna Mańkowska i Halina Glądys 6. Wiązankę w imieniu społeczności Ziemi Gorlickiej składał Pan Roman Dziubina zastępca Przew. Rady Powiatu Gorlickiego 7. Wiązankę w imieniu mieszkańców Gorlic składał Pan Robert Ryndak – Przew. Rady Miasta oraz Aleksander Augustyn – Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Gorlicach wraz z kombatantami: Dymitr Sabatowicz, Bolesław Jagoda i Czesław Stępień 8.Wiązankę kwiatów złożyło Nadleśnictwo Gorlice – Leśnictwo Wołowiec – leśniczy Jerzy Jucha i podleśniczy Krzysztof Ziemba 9. Wieniec w imieniu mieszkańców Gminy Sękowa składała Pani Małgorzata Małuch wójt Gminy, Pan Bogusław Moroń Przewodniczący Rady Gminy Sękowa oraz Radna Krystyna Prokop 10. Wiązankę złożył burmistrz Bobowej pan Wacław Ligęza 11. Wiązankę złożył wójt gminy Rzepiennik Strzyżewski pan Marek Karaś 12 Wiązankę złożył wice wójt gminy Pleśna pan Ryszard Stankowski 13.Wieniec od mieszkańców wsi Krzywa składała sołtys Pani Izabela Floryan, radna Maria Połeć oraz Bożena Kicwak 14. Wiązankę kwiatów złożyła Wielka Loża Narodowa Polski – Honorowy Wielki Mistrz Prof. Tadeusz Cegielski i były Wielki Mistrz Aleksander Kalinowski 15. Wiązankę składał por. Józef Gucwa Stowarzyszenie Miłośników Historii I Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu 16. Wiązankę złożyła delegacja DRUM BUN z Krakowa zrzeszająca miłośników rumuńskiej motoryzacji pod przewodnictwem pana Michała Sowy 17. Wiązankę złożył pan Franciszek Myśliwiec mieszkaniec Uścia Gorlickiego 18. Wiązankę złożyła młodzież SP w Gładyszowie 19. Wiązankę złożyli przedstawiciele organizacji ,,Narodowe Gorlice” – Artur Wójcio i Mateusz Bryg

Po złożeniu kwiatów organizator zaprosił wszystkich na lotniczą grochówkę.

Tekst: Aleksander Gucwa www.sekowa.pl

Foto: Ala Sarapata i Leszek Mańkowski

P.S. Dziękuję za udział w uroczystości członkom KKSL: Krysi Mańkowskiej, Ali Sarapacie, Markowi Pietruszce, Henrykowi Serdzie i Adamowi Sobierajowi.


2 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page