top of page

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Krakowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa

Zebranie odbyło się w dniu 5 marca 2019 roku w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

Rozpoczęło się wyjątkowo uroczyście od wręczenie odznaczeń dla naszych członków. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złotym Krzyżem Zasługi,, za za zasługi w pielęgnowaniu tradycji „Polskich Skrzydeł”, zostali odznaczeni: Krystyna Mańkowska i Leszek Mańkowski. Aktu dekoracji dokonał Wicewojewoda Małopolski pan Zbigniew Starzec w asyście dyrektora MLP, Krzysztofa Radwana. W swoim wystąpieniu Wojewoda pogratulował odznaczonym i wyraził chęć uczestniczenia w naszych przyszłych wydarzeniach, gdyż jak stwierdził, będąc na swoim stanowisku od paru miesięcy, chciałby poznać krakowskie środowiska. My ze swej strony zapewniliśmy, że będziemy Go zapraszać. Korzystając z tak świetnej okazji pan Wojewoda wręczył list gratulacyjny dla naszego długoletniego członka – Ryszarda Drozda. W małym rewanżu wręczyliśmy dostojnemu gościowi pamiątkowy medal „90 Lecia Aeroklubu Krakowskiego” Oczywiście z komentarzem, co znajduje się na awersie i rewersie. Medal wręczyli; Maria Pląder i Krzysztof Radwan. Ale to nie wszystko. Pan Wojewoda został obdarowany przez naszego zasłużonego członka, Stanisława Jastrzębskiego książką, będącą jego wspomnieniami pilota z wczesnych, powojennych lat. Był to piękny gest starego żołnierza, który pisze historyczne opracowania o trudnych sprawach Polaków na Wołyniu w latach 1939 – 1945. W imieniu członków KKSL pragnę podziękować panu Wojewodzie za te piękne słowa i piękne wyróżnienia.

Kolejnym punktem programu – już po pożegnaniu pana Wojewody, który udał się na kolejne spotkanie – było wręczenie legitymacji nowo przyjętym członkom. A są to: Waldemar Giemza, Stanisław Guzik i Paweł Kleszcz. Witamy was Koledzy serdecznie i cieszymy się, że jesteście z nami 🙂


Pół godziny później rozpoczęliśmy obrady. Przewodniczył niezawodny Edward Popiołek a protokołowała Maria Pląder. Po przedstawieniu sprawozdań komisji rewizyjnej i skarbnika, wskazujących na bardzo dobrą kondycję naszego Stowarzyszenia, ustępujący Zarząd otrzymał absolutorium. W wyniku przeprowadzonych wyborów na kolejną kadencję do zarządu KKSL zostali wybrani niżej wymienieni. Prezesem został ponownie Leszek Mańkowski. Dwaj wiceprezesi to: Krzysztof Radwan i Henryk Serda, sekretarzem pozostaje Maria Pląder a skarbnikiem Wiesław Guzik. Pozostali członkowie Zarządu to: Andrzej Chytkowski, Krystyna Mańkowska i Adam Sobieraj. Nowe twarze Zarządu to: Paweł Janisiewicz i Stanisław Kozak.

Wybrano również Komisję Rewizyjną. Jej skład to: przewodniczący, Marek Pietruszka i członkowie: Paweł Rey i Janusz Bielatowicz.

W czasie gdy trwały sprawy proceduralne, ustępujący prezes odczytał sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za ubiegłą kadencję. Było tego dużo. Działaliśmy bardzo aktywnie w kraju i za granicą. Co ważne, w czasie czteroletniej kadencji nie uszczupliliśmy kasy klubu, a wręcz przeciwnie, powiększyliśmy stan posiadania finansów. Szczególnie wysoko został oceniony rok 2018 – rok stulecia Lotnictwa Polskiego, w którym uczestniczyliśmy bardzo aktywnie, kończąc go organizacją Wielkiej Gali w MLP, w dniu 4 grudnia 2019 r.

Pragnę jeszcze raz podziękować naszym członkom Zarządu oraz wszystkim innym, za pracę społeczną dla naszego Stowarzyszenia, ale też ogólnie, na rzecz polskiego lotnictwa oraz pielęgnowania jego historii.

Po blisko trzech godzinach zebranie zostało zakończone przyjęciem uchwały kierunkowej, precyzującej cel naszego dalszego działania. Serdecznie dziękuję uczestnikom zebrania za wysoką frekwencję.

P.S. Serdecznie dziękuję członkowi Warszawskiego KSL – Andrzejowi Szymczakowi za przygotowanie pięknego podziękowania ustępującego Zarządu,  w artystycznej oprawie, wraz z miejscem na pamiątkowe podpisy uczestników zebrania. Piękny to prezent i jednocześnie pamiątka, za którą Ci Andrzeju ślicznie dziękuję 🙂

Leszek Mańkowski


0 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page