top of page

Kpt pil. mgr Leszek Mańkowski - Prezes Zarządu KKSL i Rady Seniorów Lotnictwa AP

Pilot samolotowy, szybowcowy, balonowy, wiatrakowcowy, motolotniowy, lotniowy i paralotniowy. Skoczek spadochronowy. Instruktor. Modelarz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Henryk Serda - Wiceprezes Zarządu KKSL.

Pilot samolotowy, śmigłowcowy,szybowcowy. Skoczek spadochronowy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wiceprezes Zarządu KKSL - nieobsadzony

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Andrzej Chytkowski - Sekretarz Zarządu KKSL.

Historyk lotnictwa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maria Kołaś - Skarbnik KKSL. Historyk lotnictwa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paweł Janisiewicz - Członek Zarządu KKSL. Modelarz lotniczy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krystyna Mańkowska - Członek Zarządu KKSL. Pilotka - instruktorka paralotniowa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adam Sobieraj - Członek Zarządu. Mechanik lotniczy, skoczek spadochronowy, pilot paralotni.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CZŁONKOWIE

Leszek Baranowski

Paweł Baranowski

Jacek Barski

Ireneusz Biela

Janusz Bielatowicz - Członek Komisji Rewizyjnej

Stanisław Bodzioch

Władysław Bzukała

Ryszard Drozd

Zygmunt Firlit

Zbigniew Frączek

Piotr Gaziński

Waldemar Giemza

Stefan Glądys

Tadeusz Gola

Wiesław Guzik

Stanisław Guzik

Zbigniew Grzybczyk

Marek Hausner

Stanisław Jastrzębski

Wojciech Kałoń

Tomasz Karnia

Krzysztof Kocot

Augustyn Konior

Bogdan Koraszewski

Emil Korzeniowski

Tomasz Kosecki

Stanisław Kozak

Jan Kućma

Jerzy Malczyk

Juliusz Malik

Marek Oryński

Marek Pietruszka - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Wojciech Pilch

Edward Popiołek

Krzysztof Radwan

Wojciech Rejman

Paweł Rey - Członek Komisji Rewizyjnej

Andrzej Sarna

Benedykt Siemaszko

Jerzy Sobeńko

Stanisław Steczek

Zygmunt Szeremeta

Mirosława Sznejder-Rachwał

Andrzej Świerczyński

Zygmunt Tomanek

Marian Wajda

Ryszard Waśko

Marian Wieczorek

Lucjan Wójcik

Członkowie Honorowi

Henryk Boroń

Dominik Orczykowski

Lidia Sobeńko

Krystyna Szymańska

bottom of page