top of page

Nasze plany 2023

Logo

INFORMACJA

Ogólne zebrania członków Krakowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa w 2023 roku planowane są w pierwszy wtorek miesiąca godzina 11.00, za wyjątkiem lipca (przerwa wakacyjna).

Zebrania odbywać się będą w budynku Starej Kancelarii Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Al. Jana Pawła II 39 /siedziba KKSL/.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia KKSL odbędzie się 7 lutego 2023 r.

3.I, 7.II, 7.III, 4.IV, 2.V, 6.VI, 1.VIII, 5.IX, 3.X, 7.XI, 5.XII

Wysokość składek członkowskich na 2023 rok wynosi zł 150,- rocznie. Jest to minimalna, obowiązkowa składka. Mile widziane będą wyższe wpłaty.

Ze względu na organizację obchodów 60. lecia KKSL, które przypada 4 kwietnia 2023 r.  do końca miesiąca lutego wpłacamy dodatkowo 100 zł.

Nadal prosimy członków o aktualne opracowania dotyczące działalności lotniczej i pracy zawodowej oraz podawanie zmian do akt personalnych /osobowych/, otrzymanych odznaczeń, wyróżnień, awansów wojskowych oraz wszelkich dokumentów //kserokopii/. Informacje te będą potrzebne do opracowywanej monografii poświęconej członkom naszego klubu. Redaktorem monografii jest kol. Andrzej Chytkowski

Składki członkowskie /zaległe i bieżące/ można wpłacać na konto KKSL w Banku PKO BP nr rachunku

49 1020 2906 0000 1102 0112 3876

Nasz adres: Krakowski Klub Seniorów Lotnictwa, Al. Jana Pawła II 39 31-864 Kraków
Adres internetowy: aerokrakparagliding@gmail.com

Strona internetowa Klubu : www.kksl.org

Strona internetowa Rady Seniorów Lotnictwa AP: www.rslap.org

Łączność z Klubem: Prezes KKSL - Leszek Mańkowski tel. 501 383 275

Sekretarz - Andrzej Chytkowski tel. 691 099 324

Andrzej Chytkowski

bottom of page