top of page

W Krakowie odbyła się msza za lotników

Tradycyjnie już, po raz 41 odbyła się w Krakowie, w kościele o. Kapucynów przy ulicy Loretańskiej, się msza święta w intencji lotników. Tradycyjnie również przewodził jej o. Dominik Orczykowski.


Zgodnie z wytycznymi sanitarnymi uczestniczyło w niej niewiele osób i dlatego podjęliśmy decyzję o publikacji listy lotników zmarłych w ubiegłym roku.

Na zakończenie mszy przeszliśmy do Kaplicy Loretańskiej gdzie o. Dominik złożył obecnym życzenia świąteczne i noworoczne.

Niestety, z wiadomych powodów nie odbyło się tradycyjne spotkanie wszystkich uczestników, na którym mogliśmy bezpośrednio złożyć sobie życzenia.

W tym roku najliczniej byli reprezentowani lotnicy z Krakowa i Aeroklubu Podhalańskiego. Ojciec Dominik dziękuje wszystkim za uczestnictwo.

P.S. Dziękujemy Stanisławowi Błasiakowi za przygotowanie listy lotników. Jak co roku wywiązał się z tego zadania znakomicie.LOTNICY ZMARLI W ROKU 2020 I WCZEŚNIEJ


2019


STYCZEŃ

4, Barbara Przybylska, lat 75, instr. pilot szybowcowy Aeroklubu Wrocławskiego,

pilot samolotowy, pracownik ZRLiLK, żona instruktora pilota szybowcowego i

samolotowego, pilota sanitarnego, agrolotnika, Mireczysława Przybylskiego,

członka Loteczki.


GRUDZIEŃ

2, chorąży sztabowy, technik pokładowy An-26 Włodzimierz Wieteska

5, Zofia Jaxa-Rożen, lat 78, żona Przemysława Marcina, Jelenia Góra, pilotka lotni,

16, Leopold Borek, lat 75, kapitan PLL LOT, szybownik, skoczek spadochronowy,


2020

STYCZEŃ

10, prof. dr inż. Andrzej Olas, lat 83, absolwent Wydziału Lotniczego Politechniki

Warszawskiej, pracownik naukowy PAN i uniwersytetów w USA, miłośnik GSS

Żar,

14, doc. dr inż. Leszek Martini, lat 97, członek Krakowskiego KSL,

absolwent Sekcji Lotniczej Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej

w r. 1949, pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Wytrzymałości Materiałów

i Biura Konstrukcyjnego Aeroklubu Krakowskiego, pilot szybowcowy i

samolotowy,

19, Norbert Piorun, lat 54, pracownik Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej,

24, gen. dyw. Tytus Krawczyc, lat 89, absolwent OSL Dęblin 1950 r., Dowódca

Wojsk Lotniczych,

28, Romuald Kulikowski, lat 91, Aeroklub Wrocławski, członek Loteczki, pilot

szybowcowy i samolotowy I klasy, instruktor szybowcowy I klasy, agrolotnik,

28, Mieczysława Tuszyńska. lat 91, siostra Ojca Dominika Orczykowskiego,

31, Antoni Mydłowski, lat 86, Aeroklub Wrocławski, członek Loteczki, skoczek

spadochronowy I klasy, pilot szybowcowy i samolotowy I klasy, instruktor pilot

szybowcowy I klasy, agrolotnik,

31, płk pil. Zbigniew Sobeńko, lat 94, absolwent OSL Dęblin, pilot pułków

myśliwskich w Krakowie i w Malborku, współtwórca Pomnika Lotników w

Krakowie, działacz Aeroklubu Krakowskiego i były prezes Krakowskiego KSL.


LUTY

3, Jerzy Ancuta, lat 90, pilot szybowcowy i samolotowy, absolwent AGH, związany z

aeroklubami: Krakowskim i Warszawskim,

3, Wiesław Iwański, lat 69, emerytowany kapitan PLL LOT, instruktor pilot

szybowcowy i samolotowy Aeroklubu Podhalańskiego w Nowym Sączu,

7, Eugeniusz Pieniążek lat 86, instr. pil. szybowcowy i samolotowy I klasy, twórca

„Kukułki”, pomysłodawca społecznej zbiórki funduszy na budowę repliki RWD-5,

budowniczy wielu samolotów, m. in. CSSów-13 i Jungmanów, założyciel i prezes

Stowarzyszenia Lotnictwa Eksperymentalnego,

9, dr inż. Andrzej Aleksander Moldenhawer, lat 94, wszechstronny wynalazca i

konstruktor lotniczy, związany z SGGW, Politechniką Warszawską, WAT, ITWL i

Instytutem Lotnictwa, motorowodniak i żeglarz,

10, Andrzej Mitscha, lat 89, szybownik od r. 1948, wyszkolony w Starej Miłosnej,

29, Marek Prokopiak, lat 62, kapitan pilot PLL LOT.


MARZEC

5, Zygmunt Forszpaniak, lat 86, pracownik Zakładu Szybowcowego Jeżów Sudecki,

5, Roman Wawrzyniak, lat 63, instr. pilot, członek Mikrolotowej Kadry Narodowej,

szybownik, członek Aeroklubu Poznańskiego,

2, kapitan pilot mgr inż. Ryszard Stachura, lat 96, członek Wrocławskiego KSL i

Loteczki,

23, Stefania Ladzińska, lat 83, pracownica Wyczynowej Szkoły Szybowcowej

w Jeżowie Sudeckim,

25, Janusz Kaspruch, lat 73, modelarz lotniczy, instruktor w modelarni w Jeżowie

Sudeckim,

27, Waldemar Magnuszewski, lat 54, instruktor pilot Aeroklubu Warszawskiego.

28, ppłk pil. instruktor Lech Kawik nalot 5000 godz.


KWIECIEŃ

9, mjr rez. inż. Jerzy Wojciechowski, lat 95, pilot samolotowy i śmigłowcowy,

instruktor społeczny, organizator i kierownik wydziału prób eksploatacji

śmigłowców w WSK PZL Świdnik, absolwent Wojskowej Szkoły Pilotów w

Dęblinie w roku 1944, pilot samolotów bombowych, prezes KSL Świdnik,

członek Warszawskiego KSL,

13, mjr pil. Jerzy Główczewski, lat 97, pilot dywizjonów myśliwskich 308 i 317,

wykonał 100 lotów bojowych,

13, Andrzej Gedłek, członek Stowarzyszenia Lotników Polskich w USA,

15, prof. dr hab. Wacław Kornaszewski, lat 95, pilot szybowcowy i samolotowy,

twórca i dyrektor GOBLL we Wrocławiu, członek Loteczki,

15, Tadeusz Kasprzycki, lat 73, harcerz, instruktor modelarz Aeroklubu

Krakowskiego, trener i kierownik modelarskiej kadry narodowej, sędzia

międzynarodowy,

23, Paweł Elsztein, lat 98, wybitny redaktor Skrzydlatej Polski, pisarz, miłośnik

Warszawy,

30, płk pil. Mieczysław Stachiewicz, lat 102, pilot dywizjonu 301, odznaczony

Orderem Orła Białego.


MAJ

16, płk pil. Marek Zapiór, lat 83, absolwent OSL Dęblin w r. 1955, pilot pułków

myśliwskich w Łęczycy i w Mierzęcicach, latał m. in. na MiG-21, od r. 1979

kierownik Aeroklubu Śląskiego w Katowicach, prezes zarządu Śląskiego

Oddziału SSLW RP,

27, płk dypl. pil. Franciszek Pajnowski, lat 78, instr. pilot wojskowy i cywilny,

członek PLKE.


CZERWIEC

1, instr. pil. Wiktor Sznurowski, lat 85, wybitny szybownik Aeroklubu

Warszawskiego od roku 1955, członek Szybowcowej Kadry Narodowej, również

pilot samolotowy i śmigłowcowy, pilot agro i holownik,

3, mgr inż. Jacek Włodyga, lat 79, długoletni dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, starosta jeleniogórski, sympatyk i działacz lotniczy lotnictwa sportowego, członek zarządu Aeroklubu Jeleniogórskiego, wybitny działacz narciarski w Karpaczu.

22, dr mgr inż. Janusz Janiszewski, lat 63, absolwent ART w Olsztynie i szkoły

pilotów agro w Kętrzynie, szef operacyjny ZUA Wrocław, współtwórca metod

rekultywacji wyrobisk pokopalnianych (Bełchatów, Turów), wszechstronny pilot,

kapitan PLL LOT, pilot agro, uczestnik akcji w Sudanie,

29, Wiesław Cygański, lat 85, instr. pilot szybowcowy i samolotowy zawodowy

Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej w Płocku, agrolotnik, latał na misjach w Afryce,

30, kpt. rez. Stanisław Kondera, lat 90, pilot szybowcowy i samolotowy oraz działacz

Aeroklubu Podkarpackiego-Szkoły Lotniczej w Krośnie, działacz Krośnieńskiego

KSL.


LIPIEC

3, Adam Jasiński, lat 92, szef techniczny, mechanik lotniczy ZUA Wrocław,

uczestnik kontraktów agro w Afryce,

5, Eugeniusz Szumiejko, lat 73, wybitny skoczek spadochronowy Aeroklubu

Wrocławskiego, współtwórca i działacz SOLIDARNOŚCI,

7, płk pil. Marceli Ostrowski, lat 100, strzelec pokładowy i instruktor pilot podczas

II Wojny Światowej, członek Skrzydła 430 Warszawa i SLP w Toronto oraz

członek Loteczki,

11, Marek Małolepszy, lat 74, zginął w Nevadzie w USA na szybowcu,wielokrotny

szybowcowy rekordzista Polski i Ameryki Północnej, członek honorowy

Aeroklubu Częstochowskiego, kapitan samolotów PLL LOT: AN-24, TU-134,

IŁ-62 i Boeing 737,

12, Ryszard Kuś, lat 80, były trener Spadochronowej Kadry Narodowej, skoczek

spadochronowy, rekordzista, pilot szybowcowy i samolotowy Aeroklubu

Wrocławskiego,

18, Jan Rymarowicz, mechanik lotniczy, lat 86, pracownik Zakładu Szybowcowego

Jeżów Sudecki, zbudował rekonstrukcję szybowca Salamandra,

21, Henryk Grużewski, lat 89, wieloletni mistrz i mechanik Wydziału Badań w Locie

PZL Okęcie, uczestnik wylotów na wystawy i pokazy z samolotami PZL do

różnych krajów świata, szef techniczny wielu baz na kontraktach agro w Afryce,

członek Warszawskiego KSL,

28, Krzysztof Maruszewski, lat 66, mechanik lotniczy Wydziału Badań w Locie PZL

Okęcie, uczestnik wylotów akwizycyjnych z samolotami PZL, wszechstronny

mechanik lotniczy, szczególnie przy budowie i obsłudze samolotów

historycznych w Muzeum Lotnictwa w Krakowie i w innych jednostkach,

29, dr inż. Wiesława Łanecka-Makaruk, lat 87, naukowiec lotniczy, nauczyciel

akademicki, wybitna szybowniczka, pilot samolotowy, pilot doświadczalny,

skoczek spadochronowy.


SIERPIEŃ

7, prof. dr hab. inż. Robert Stefan Rowiński, lat 85, pilot od roku 1950, absolwent

Wydziału Lotniczego Politechniki Warszawskiej, pracownik Instytutu Lotnictwa,

dyrektor Instytutu Agrolotnictwa w Akademii Rolniczo-Technicznej

w Olsztynie, wykładowca w dęblińskiej Szkole Orląt, konstruktor lotniczy,

prezes Rady Seniorów Lotnictwa AP,

13, Wacław Lenart, lat 71, emerytowany pracownik oddziału wrocławskiego PLL

LOT,

14, mjr pil. Jan Wojciechowski,

28, Jan Marugi, lat 80, instruktor pilot I klasy, szef wyszkolenia Aeroklubu

Wrocławskiego, prezes Loteczki,


WRZESIEŃ

1, Włodzimierz Żołud, lat 77, instr. pil. I klasy szybowcowy i samolotowy,

agrolotnik, członek Loteczki.


PAŹDZIERNIK

1, gen. dyw. Henryk Pietrzak, lat 85, w latach 50-tych wyszkolił się na szybowcach,

absolwent wojskowych szkół lotniczych w Zamościu i w Dęblinie, pilot

myśliwski w pułkach w Powidzu i w Mińsku Mazowieckim, dowódca 28 Pułku

Lotnictwa Myśliwskiego OPK w Redzikowie i 2 Korpusu Obrony Powietrznej

w Bydgoszczy, wykładowca na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie,

7, Andrzej Zagłoba-Sochacki, lat 79, mjr pil., instruktor pilot wojskowy, szybownik,

kapitan PLL LOT,

7, mjr pil. Wiesław Skrzypiec, lat 81, wychowanek Aeroklubu Podhalańskiego w

Nowym Sączu, absolwent OSL Radom, pilot samolotu MiG-21 w Wojskach

Obrony Powietrznej Kraju w I Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Warszawie,

17, Eugeniusz Gryszczuk, lat 94, mechanik lotniczy, członek Loteczki,

20, Mirosław Dura, lat 65, pilot samolotowy, były prezes zarządu Aeroklubu

Krakowskiego,

27, Andrzej Ścibor-Kamiński, lat 70, aktor, odtwórca roli pilota w filmie „Bitwa o

Anglię” z roku 1969.

29. prof. Wanda Brzeska, lat 89, była prorektor UMCS w Lublinie, członek i

sekretarz zarządu Lubelskiego KSL,

LISTOPAD

3, mjr nawigator Marian Przybysz, LAT 90, instruktor, nalot 3500 godz.

4, Jerzy Chłapek, lat 76, Modelarz, pilot szybowcowy, operator wyciągarki. Prezes Rybnickiego KSL

3, kpt. pil. Andrzej Klimkowski, lat 62, szef techniczny Działu Usług Charterowych

ZUA samolotami Ferchild Metro, instr. pil. I klasy szybowcowy i samolotowy

Aeroklubu Warszawskiego, kapitan PLL LOT,

4, instr. pil. Zdzisław Słupiński, lat 77, pilot wojskowy, kapitan PLL LOT,

6, Jan Jasiński, lat 89, pilot szybowcowy wyszkolony w Rzadkowie w roku 1948

oraz pilot samolotowy, skoczek i instruktor spadochronowy. Pracował

w Aeroklubie Ostrowskim oraz jako zawiadowca w Jeżowie Sudeckim i w

Aeroklubie Jeleniogórskim. W latach 1973 - 1986 brał udział jako agrolotnik w

akcjach w Egipcie i w Sudanie, pracując w oddziale ZUA w Szczecinie,

10, Lech Wojciech Banasiuk, lat 76, szybownik Aeroklubu Warszawskiego,

agrolotnik, kapitan PLL LOT,

14, Józef Gigoń, lat 84, pionier lotniarstwa,

17, kmdr instr. pil. Zdzisław Smyk, lat 91,

18, mgr Andrzej Cieśla, lat 80, miłośnik lotnictwa i narciarstwa, instruktor jazdy na

nartach na obozach kondycyjnych personelu lotniczego.

18, Bogdan Srokowski, instr. pil. szybowcowy i samolotowy Aeroklubu

Warszawskiego, pilot lotnictwa sanitarnego,

28, Hanna Łomacka, lat 61, stewardesa PLL LOT.


Niniejsza lista nie ujmuje ofiar katastrof lotniczych, za wyjątkiem katastrofy Marka Małolepszego z 11 lipca w USA. Ofiary pozostałych katastrof są ujęte w oddzielnym

opracowaniu autorstwa Wiesława Wojtasiaka, członka PKBWL, za przesłanie którego serdecznie Mu dziękuję.


Opracował Stanisław Błasiak, 8 grudnia 2020


OFIARY WYPADKÓW LOTNICZYCH w 2020

(ze skutkiem śmiertelnym)

2.

15.02.2020

EPRG/Gotartowice-Rybnik

Paralotnia z napędem

Dawid Jakimczuk

3.

04.06.2020

Leśna Podlaska/Biała Podlaska

Paralotnia z napędem

Paweł Maziejuk

4.

30.06.2020

Strzegom/Świdnica

Śmigłowiec ULM

Bogdan Stefanko, Piotr Szwajkowski

5.

14.07.2020

EPBY/Bydgoszcz

Samolot

Grzegorz Wasiak, Sibilla Giardina

6.

15.08.2020

EPKI/Kikity

ULM

Leszek Fabjański, Małgorzata Kwaczyńska

7.

21.09.2020

Radomin/Nidzica

Motoparalotnia

Stanisław Rudziński

8.

24.09.2020

Mieroszów

Paralotnia

Wojciech Szaro603 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page