top of page

Aeroklub Krakowski ma 90 lat!

27 stycznia 2018 roku w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyła się uroczystość zwieńczająca 90 lat działalności jednego z najstarszych stowarzyszeń lotniczych w Polsce – Aeroklubu Krakowskiego. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandarów: Aeroklubu Krakowskiego i Krakowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa. Następnie odegrano „Marsz Lotników”.

Jako pierwszy głos zabrał prezes AK, Marek Długosz, który powitał zaproszonych gości oraz członków Aeroklubu. Wśród zaproszonych gości była Rektor ds. Studenckich Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Uczelni, której losy mocno splatają się z losami Aeroklubu. Powitaliśmy również prezesa Aeroklubu Polskiego, przedstawicieli Prezydenta Miasta Krakowa, wojska, samorządu lokalnego, stowarzyszeń lotniczych i senioralnych.


Marek Długosz wita przybyłych gości

Następnie prezes KKSL wygłosił referat w którym – oczywiście w telegraficznym skrócie – przedstawił dzieje Aeroklubu od chwili powstania w 1928 roku po dzień dzisiejszy. Rozpoczynając swój referat Leszek Mańkowski powiedział że, – nie sposób w czasie krótkiego wystąpienia zawrzeć 90 lat historii stowarzyszenia lotniczego. Zwłaszcza gdy jest tak bogata. O niej – tej historii – dowiecie się Państwo z monografii, którą właśnie przygotowujemy. Z drugiej jednak strony, bez skrótowego choćby przybliżenia historii Szacownego Jubilata nie sposób święcić Jego jubileuszu. Historia Aeroklubu jest bardzo burzliwa. Zawiera wzloty i upadki. Mimo to, saldo jest dodatnie. Setki medali zdobytych na imprezach krajowych i międzynarodowych świadczą o ogromnej aktywności członków. W ostatnich latach kondycja finansowa Aeroklubu na tyle się poprawiła, że zakupiono nowe samoloty i wybudowano piękne hangary. Naszą wizytówką jest również nowoczesna stacja paliw. To wszystko dzieje się dzięki zaangażowaniu członków, którzy są największym kapitałem naszego Stowarzyszenia. Oceniając to wszystko co zrobiliśmy przez 90 lat, z ufnością patrzymy w przyszłość. Wszak za 10 lat „stuknie” nam setka. Wystąpienie to spotkało się z życzliwym przyjęciem i zostało nagrodzone oklaskami. Przyszła więc pora na wyróżnienia.

Zarząd Aeroklubu oraz zarząd KKSL w uznaniu zasług członków złożyli wnioski do Zarządu Aeroklubu Polskiego o wyróżnienia. Wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie w wyniku czego: – brązową odznaką „Za Zasługi dla Aeroklubu Polskiego” zostali wyróżnieni następujący członkowie: Paweł Bahyrycz, Andrzej Godula, Anna Huppert, Adam Koszałka, Józef Rasak, – srebrną odznaką „Za Zasługi dla Aeroklubu Polskiego” zostali wyróżnieni: Leszek Baranowski, Marek Forystek, Dorota Godula, Henryk Serda, Adam Sobieraj, Dariusz Wcisło, Marcin Wieczorek, – złotą odznaką „Za Zasługi dla Aeroklubu Polskiego” zostali wyróżnieni: Andrzej Chytkowski, Marcin Głód, Janusz Nowak, Tadeusz Kasprzycki, Jerzy Markiewicz Marek Pietruszka, Leszek Szwed, Jacek Turczyński.

Tytułem i odznaką „Zasłużony Działacz Lotnictwa Sportowego” zostali wyróżnieni: Zygmunt Firlit, Krzysztof Kocot, Krystyna Mańkowska, Marek Michalec, Krzysztof Radwan.

Najwyższym wyróżnieniem – Złotym Medalem Aeroklubu Polskiego – została wyróżniona koleżanka Maria Pląder. Jej siedemdziesiąt lat spędzonych na pracy i działalności społecznej w Aeroklubie powinno być przykładem dla młodszych pokoleń.


Prezes AP Włodzimierz Skalik wręcza „Złoty Medal Aeroklubu Polskiego” Pani Marii Pląder

Powyższe wyróżnienia wręczali: prezes Aeroklubu Polskiego, Włodzimierz Skalik i prezesi AK oraz KKSL. Wszyscy wyróżnieni otrzymali pięknie oprawione dyplomy i odznaki a panie dodatkowo czerwone róże… 🙂

Miłym akcentem było wyróżnienie „ Honorową Odznaka Miasta Krakowa – Honoris Gratia” Pracowników i działaczy Aeroklubu. Prezydent Krakowa przychylił się do wniosków AK i KKSL i przyznał zaszczytne odznaczenia, które wręczył p. Janusz Kozioł – Doradca Prezydenta ds. sportu. Otrzymali je: Sabina Hawryłko, Tadeusz Kasprzycki, Krzysztof Kocot, Dariusz Lechowski.


Krzysztof Kocot przyjmuje gratulacje od Marka Długosza


Przemawia Pan Janusz Kozioł – Pełnomocnik Prezydenta M. Krakowa

Przyznano również wyróżnienia grupowe. Rada Seniorów Lotnictwa Aeroklubu Polskiego przyznała „Medal Rady” dla „latającej Rodziny Wieczorków” za Ich blisko trzydziestoletnie sukcesy i zdobycie ponad 130 medali mistrzostw Europy i świata, na chwałę polskiego lotnictwa i Aeroklubu Krakowskiego. Jak napisano w uzasadnieniu: „- nie ma w świecie drugiego takiego przypadku, by sześciu reprezentantów jednej rodziny, reprezentowało najwyższy kunszt lotniczy, pozwalający na uzyskiwanie tak wybitnych wyników sportowych i zawodowych”. Prezes Rady Seniorów Lotnictwa Leszek Mańkowski wręczył medal przedstawicielowi Rodziny – Michałowi Wieczorkowi.


Michał Wieczorek odbiera „Medal Rady Seniorów Lotnictwa” dla Rodziny Wieczorków

Kapituła Życzliwych Awiatorów Krakowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa przyznała Aeroklubowi Krakowskiemu medal „Gloria Aviatoribus” za całokształt działalności szkoleniowej i sportowej, patriotycznej i obronnej. Za wychowanie tysięcy lotników sportowych, cywilnych, wojskowych rozsławiających imię Polski na całym świecie. Medal wręczyli; prof. pil. Edward Popiołek – przewodniczący Kapituły, wraz z Leszkiem Mańkowskim.


Leszek Mańkowski wręcza „Medal Gloria Aviatoribus” prezesowi markowi Długoszowi

Miłym akcentem było podziękowanie dla wybitnego artysty – medaliera, prof. Jerzego Nowakowskiego z krakowskiej ASP, autora projektów wielu medali lotniczych upamiętniających najważniejsze wydarzenia polskiego lotnictwa. Profesor jest również autorem pamiątkowego „Medalu 90 lecia Aeroklubu Krakowskiego”, który otrzymali goście honorowi, oraz medalu „Gloria Aviatorubus”. Prezes L. Mańkowski wręczył Profesorowi stosowny ryngraf.


L. Mańkowski wręcza Ryngraf prof. Jerzemu Nowakowskiemu

Blok wyróżnień zakończył Prezes Aeroklubu Polskiego, który w pięknych słowach podziękował członkom, działaczom i pracownikom Aeroklubu Krakowskiego, życząc jednocześnie dalszych  sukcesów. Na ręce Prezesa AK wręczył „Dyplom Honorowy” przyznany przez Zarząd AP


Włodzimierz Skalik wręcza „Dyplom Honorowy” dla Aeroklubu Krakowskiego na ręce Marka Długosza

Oddano głos gościom specjalnym. W imieniu Akademii Górniczo-Hutniczej Pani Rektor Anna Siwik życzyła Aeroklubowi dalszych wielkich sukcesów i wyraziła wolę dalszej i – miejmy nadzieję – owocnej współpracy. Wiceprezes Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego z oddziału krakowskiego – ppłk pil. Stefan Glądys,  wręczył Markowi Długoszowi piękną statuetkę, co Prezes z uśmiechem skwitował, że skrzydeł nam już nie zabraknie. Odczytano również listy gratulacyjne w tym list od Wojewody Małopolskiego. Wszystkim zaproszonym gościom wręczono pamiątkowe „Medale 90 lecia”.


Awers i rewers jubileuszowego medalu


Przemawia Pani Prorektor AGH Anna Siwik

Miłą niespodzianką dla zebranych był występ Julii Ponomar, solistki operowej śpiewającej utwory z repertuaru operowego, operetkowego i popularnego. Specjalnie na tą uroczystość p. Julia przygotowała repertuar włoski pod tytułem „Io ti penso amore”. Sześć przepięknie zaśpiewanych włoskich przebojów uświetniło ten uroczysty wieczór. Występ artystki został świetnie przyjęty i nagrodzony owacją na stojąco 🙂


Julia Ponomar

Było coś dla ducha więc przyszła kolej na coś dla ciała. Do sali konferencyjnej wjechał tort urodzinowy, będący darem członków dla Aeroklubu. Tak więc, dalsza część uroczystości upłynęła przy torcie, kawie i herbacie oraz lotniczych opowieściach. A było o czym rozmawiać.


Jubileuszowy tort

I tak, przy rozmowach czas mijał szybko…

Około dwudziestej rozpoczął się bal lotników w niesamowitej lotniczej scenerii, pośród drzemiących w mroku przepięknie podświetlonych samolotów. Piękna to była impreza skupiająca wszystkie lotnicze pokolenia Klubu. Zabawa trwała do białego rana…

Naszemu kochanemu Aeroklubowi Krakowskiemu i jego członkom życzymy dalszych pięknych sukcesów na niwie sportowej i wychowawczej.

Zdjęcia wykonali Marcin Sigmund i Adam Sobieraj

0 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page