top of page

Pomniki dziedzictwa lotniczego Polski

Dolnośląska Akademia Lotnicza, Klub Lotników „Loteczka”, Fundacja Otwartego Muzeum Techniki i obchodzący 50-lecie Wrocławski Klub Seniorów Lotnictwa zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji „Pomniki dzie­dzic­twa lotniczego Polski”.

Uwagę koncentrować chcemy na problematyce związanej ze stanem i pożądanymi kierunkami ochrony i ekspozycji, także wyzyskania w ce­lach edukacyjnych i oświatowych materialnych dokumentów dziedzictwa lotniczego Polski po­zostających w krajobrazach kulturowych kraju. Mówić chcemy o zabytkach architektury lot­niskowej, o lotniskach i infrastrukturze lotnisk, o obiektach związanych z imionami twórców lotnictwa, o pomnikach i tablicach pamiąt­ko­wych, o pomnikach nagrobnych, o za­byt­ko­wych statkach powietrznych i ich reliktach, o archeologii lotniczej, jednym słowem o dzie­łach stanowiących źródło informacji równie cennej dla lotniczego dziedzictwa cy­wi­li­za­cyj­nego, jak nie lepiej znany i szerzej wy­ko­rzys­ty­wany dokument pisany, kartograficzny czy ikonograficzny.

Miejsce i czas. Konferencja odbędzie się w Jeżowie Sudeckim, w budynku słynnej w Europie Szkoły Szybowcowej, dzisiaj z inicjatywy Gminy Jeżów Sudecki przy­spo­so­bio­nym do roli Euroregionalnego Centrum Spotkań Gmin Partnerskich, Jeżów Sudecki, ul. Kręta 27.

Konferencja odbędzie się w dniach 17–18 października 2013 roku.

1 wyświetlenie0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentários


bottom of page