top of page

Wielka Gala 100-lecia Lotnictwa Polskiego w Krakowie

4 grudnia 2018 w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyła się uroczysta Gala 100-lecia Lotnictwa Polskiego, zorganizowana przez Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie i Stowarzyszenie Krakowski Klub Seniorów Lotnictwa.

W uroczystości wzięli udział seniorzy lotnictwa cywilnego i wojskowego RP, czynni piloci samolotowi, szybowcowi, śmigłowcowi, balonowi, skoczkowie spadochronowi, paralotniarze, modelarze, przedstawiciele aeroklubów i stowarzyszeń lotniczych, szeroko rozumiany personel techniczny lotnictwa. Na uroczystość przybyli: sekretarz generalny Aeroklubu Polskiego Ryszard Michalski, dowódca 8 BLTr płk dr pil. Paweł Bigos, reprezentujący Polskie Lotnictwo Wojskowe oraz przedstawiciele władz Krakowa.

Celem gali, w której uczestniczyło około 160 osób, była szeroko pojęta integracja środowisk lotniczych pod patronatem Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie z okazji potrójnego stulecia. Jesienią tego roku przypadała bowiem 100. rocznica odzyskania niepodległości (11 listopada), 100. rocznica pierwszego lotu bojowego lotnictwa niepodległej Polski (5 listopada) i wreszcie najbliższa gospodarzom – 100. rocznica przejęcia z rąk austriackich zaborców lotniska Rakowice (30 października) – jednego z najstarszych lotnisk stałych w Europie.

Uroczystość prowadził prezes Krakowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa (KKSL) i Rady Seniorów Lotnictwa Aeroklubu Polskiego Leszek Mańkowski, który w swoim wystąpieniu podkreślił, że misją klubów seniorów lotnictwa jest pielęgnowanie tradycji lotniczych i ocalanie od zapomnienia chlubnych kart historii polskiego lotnictwa, a także integracja środowisk lotniczych. Leszek Mańkowski powiedział między innymi – „Jeszcze raz okazało się, że muzeum lotnictwa postrzegane jako instytucja, może działać tylko dla osiągania celów, do jakich jest powołana, ale też – umiejętnie kierowana – może wspomagać działania stowarzyszeń lotniczych i udzielać im wsparcia. Taką instytucją jest Muzeum Lotnictwa Polskiego kierowane od trzydziestu lat przez naszego sprawdzonego przyjaciela i sojusznika – dyrektora Krzysztofa Radwana. Kiedy powstał pomysł uczczenia Galą ważnych dla Lotnictwa Polskiego jubileuszy, pierwszy wyciągnął pomocną dłoń. Dzisiaj widzicie Państwo efekt współdziałania lotniczo – historycznej instytucji kultury ze stowarzyszeniem seniorów lotnictwa. Jest wzorowe, za co panu dyrektorowi w imieniu społeczności seniorów dziękuję”.

Uroczysta gala była okazją do uhonorowania osób szczególnie zasłużonych dla lotnictwa polskiego i seniorów lotnictwa, którym wręczono odznaczenia i dyplomy.

Najwyższe wyróżnienie KKSL, czyli Medal Gloria Aviatoribus Kapituła Życzliwych Awiatorów KKSL nadała Sebastianowi Kawie (kilkunastokrotnemu mistrzowi świata w konkurencjach szybowcowych, wielokrotnemu rekordziście świata w szybownictwie i najbardziej utytułowanemu pilotowi szybowcowemu w historii) i Mateuszowi Rękasowi (zwycięzcy tegorocznej edycji Pucharu Gordon Bennetta – najbardziej prestiżowego pucharu w baloniarstwie gazowym).


Zarząd Aeroklubu Polskiego na wniosek KKSL wyróżnił Złotą Odznaką Za Zasługi dla AP Adama Koszałkę i Ryszarda Łabaja, Srebrną Odznaką Za Zasługi dla AP uhonorował Wiesława Guzika, Mariana Kilarskiego i Stanisława Kozaka, zaś brązową Władysława Bzukałę, Zbigniewa Frączka, Pawła Reya i Lucjana Wójcik. Ponadto, tytuł i odznakę Zasłużony Działacz Lotnictwa Sportowego otrzymał Paweł Janisiewicz.

Na wniosek KKSL przyznaną przez prezydenta Miasta Krakowa odznakę honorową Miasta Krakowa Honoris Gratia z rąk pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej Anny Okońskiej-Walkowicz otrzymali Władysław Bzukała, Marian Kilarski, Krystyna Mańkowska, Marek Pietruszka i Henryk Serda

Na wniosek KKSL Aeroklub Krakowski wyróżnił Medalem 90-lecia Aeroklubu Krakowskiego: Pawła Bigosa, Henryka Boronia, Marka Hausnera, Pawła Janisiewicza, Stanisława Kozaka, Janusza Kozioła, Jerzego Malczyka, Leszka Mańkowskiego, Annę Okońską-Walkowicz, Edwarda Popiołka, Krzysztofa Radwana, Zbigniewa Sobeńkę, Mariana Wajdę, Mariana Wieczorka, Wiesława Wolańskiego i Bronisława Zawickiego.

Komitet Budowy Pomnika Chwała Lotnikom Polskim 1918 – 2018, odsłoniętego na warszawskich Powązkach w dniu Święta Lotnictwa Polskiego, 28 sierpnia 2018, wyróżnił okolicznościowym medalem wraz z podziękowaniem za wsparcie finansowe budowy: Zygmunta Firlita, Tadeusza Franaszczuka, Szymona Gajdę, Pawła Janisiewicza, Stanisława Jastrzębskiego, Artura Kowalskiego, Mieczysława Kowalskiego, Wiesława Kowalskiego, Kamila Mańkowskiego, Krystynę Mańkowską, Leszka Mańkowskiego, Zofię Mańkowską, Marka Oryńskiego, Marka Pietruszkę, Marię Pląder, Wojciecha Rejmana, Marka Jana Siutę, Muzeum Lotnictwa Polskiego i Społeczną Szkołę Podstawową w Czasławiu (która medal otrzymała już 8 listopada 2018).

Za pracę społeczną na rzecz lotnictwa Krakowski Klub Seniorów Lotnictwa dyplomem uznania wyróżnił: Leszka Baranowskiego, Zbigniewa Baranowskiego, Andrzeja Chytkowskiego, Ryszarda Drozda, Adama Sobieraja, Augustyna Koniora, natomiast za oprawę muzyczną uroczystości KKSL uhonorował Jerzego Bożyka i Jerzego Sobeńkę.

Za długoletnią współpracę między KKSL i krakowskim oddziałem Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP w dziedzinie popularyzacji historii lotnictwa Księgą Lotników Polskich 1918 – 2018 zostali wyróżnieni ppłk pil. Stefan Glądys i ppłk pil. Benedykt Siemaszko.

Statuetką Chwała Lotnikom Polskim KKSL wyróżnił: Henryka Boronia, Ryszarda Łabaja, Leszka Mańkowskiego, Annę Okońską-Walkowicz, Edwarda Popiołka, Krzysztofa Radwana, Zbigniewa Sobeńkę, Krystynę Szymańską, Wiesława Wolańskiego i Bronisława Zawickiego.

Medal Rady Seniorów Lotnictwa został przyznany Fundacji Wiedeńczyk An-2, Stowarzyszeniu Lotnictwa Eksperymentalnego EAA 991 z Łososiny Dolnej i Janowi Hoffmannowi z MLP. Złoty Medal Aeroklubu Polskiego – najwyższe wyróżnienie AP otrzymał dyrektor MLP i wiceprezes KKSL Krzysztof Radwan.

Po wyróżnieniach głos zabrali nasi goście. Życzenia dla lotników złożyli; płk dr pil. Paweł Bigos od lotników wojskowych i pani Pełnomocnik Anna Okońska-Walkowicz od władz m. Krakowa.

Miłym akcentem było przekazanie przez Sebastiana Kawę swojego trofeum z zawodów – Statuetki Lotnika – do zbiorów MLP. Statuetkę wraz z piękną fotografią ze swojego lotu szybowcem na Himalajami przekazał na ręce dyrektora Muzeum.


Niestety, nie wszyscy zaproszeni goście honorowi i nagrodzeni mogli pojawić się na gali i osobiście odebrać przyznane im odznaczenia oraz wyróżnienia. Pomimo tego, dzięki ciepłej, przyjacielskiej atmosferze integrującej różne pokolenia i kręgi lotników impreza ta była godnym podsumowaniem obchodów stulecia lotnictwa polskiego.


W części artystycznej wystąpiła znana w świecie orkiestra jazzowa Jana Boby – Boba Jazz Band z repertuarem świąteczno – lotniczym. Tytuł koncertu – „Boba Jazz Band świątecznie lotnikom”. W trakcie koncertu nad głowami gości pojawił się model, który wykonywał piękne figury akrobatyczne w takt muzyki. Oto niespodziankę sprawił nam Adam Koszałka, który będzie tym modelem startował w nadchodzących mistrzostwach świata w Grecji. Zgromadzeni z podziwem obserwowali piękny lot superlekkiego – ważącego 38 gramów – modelu, który na zakończenie pokazu zgrabnie wylądował przed orkiestrą 😊

O podniebienie gości zadbała firma Ars Modi, która wywiązała się z zadania znakomicie, serwując wspaniały obiad i mnóstwo innych smakołyków. Toast za pomyślność Polskiego Lotnictwa wznieśliśmy czerwonym winem…

A jak bawili się nasi goście zobaczycie na zdjęciach autorstwa Marcina Sigmunda, Pawła Kleszcza i Adama Sobieraja…1 wyświetlenie0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Komentarze


bottom of page