top of page

Zebranie sprawozdawczo – wyborcze KKSL

3 marca 2015 roku odbyło się w Muzeum Lotnictwa Polskiego zebranie sprawozdawczo – wyborcze naszego stowarzyszenia. Było to pierwsze zebranie wyborcze od czasu zmiany statusu Klubu na stowarzyszenie posiadające osobowość prawną.

Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie ze względu na brak quorum, lecz po kilkunastu minutach nasi członkowie dopisali i już bez problemów obradowano. Przedstawione zostało sprawozdanie obejmujące 4 – letnią kadencję. Referował prezes. Następnie skarbnik, Zbigniew Baranowski przedstawił sprawozdanie finansowe. Zostało ono uzupełnione przez sekretarza klubu – Marię Pląder. Na postawie przeprowadzonych kontroli i przyjęcia sprawozdań, komisja rewizyjna stowarzyszenia wystąpiła o udzielenie zarządowi absolutorium. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Następnie przeprowadzono wybory do nowych władz. Niespodzianek nie było, a prezydium zarządu zostało wybrane w niezmienionym składzie. Do zarządu weszli nowi członkowie, którzy zastąpili starszych kolegów. Są to: kol. Henryk SERDA i kol. Krystyna MIŚKIEWICZ-MAŃKOWSKA. Skład komisji rewizyjnej uzupełniony został o kol. Marka PIETRUSZKĘ.

Pragnę podziękować kol. Ewie Nechay-Lempart, kol. Bronisławowi Zawickiemu i kol. Stanisławowi Matuszyńskiemu za długoletnią ofiarną pracę na rzecz stowarzyszenia. Wszyscy zostali uhonorowani specjalnymi, okolicznościowymi dyplomami. Wręczono również medale jubileuszowe KKSL, które odebrali kol: Andrzej Samek i Jerzy Malczyk.

Dziękuję Stasiowi Kozakowi i koleżankom oraz kolegom będącym w składzie poszczególnych komisji. Bez Waszej pracy nie dali byśmy rady. DZIĘKUJĘ!

100_8271
100_8268
100_8263
100_8261
Zarząd KKSL niemal w komplecie. Brakuje tylko wiceprezesa Radwana.
0 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page